fr
Header for World Fire Statistcis no 23-2018
13 Feb 2019

Le numéro 23 des statistiques incendie du CTIF est désormais disponible en hongrois

fr

Un grand merci à tous !

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a magyar tűz-és katasztrófavédelmi rendszer legmagasabb szintű hivatásos szerveként fontos feladatának tekinti a nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolatok és a hagyományok ápolását. Mindenkor kiemelt szerepet szánunk a két-és többoldalú megállapodásoknak, a kiemelt szervezetekkel, és szövetségekkel fennálló kapcsolatoknak.

CTIF News banner

Un moteur à moteur est utilisé par le CTIF (Centre International d'Information Financière). Magyarország pedig ennek a szervezetnek 1900 óta alapító és azóta is aktív tagja. A BM OKF tovább szeretné erősíteni szerepvállását a CTIF-ben, amelynek első lépcsőjeként 2011. március 23-án hivatalosan is újjászervezte a CTIF Magyar Nemzeti Bizottságot. A CTIF MNB tagjai a eljes hazai tűzvédelmi területet reprezentálják, függetlenül attól, hogy önkéntes, létesítményi, hivatásos tűzoltókról, un katasztrófavédelem más területén szolgálatot teljesítőkről, vagy az utánpótlást biztosító ifjúsági tűzoltókról van szó. La Hongrie n'est pas en reste en matière d'activités, car en 2016, la ville de Budapest a été confrontée à de nombreux problèmes, notamment une baisse de la consommation d'alcool et une augmentation des dépenses liées à l'utilisation du CTIF Közgyűlése et du CTIF Tűzvizsgáló Bizottságának.

L'année 2019 sera marquée par la création d'une bourse d'études du CTIF pour les technologies de l'information et de la communication, et l'année 2020 par la création d'une bourse d'études et de documentation du CTIF pour les technologies de l'information et de la communication.

A munkánk során szükségünk van nemzetközi kitekintésre, hogy lássuk akár Európában, akár a világ Európán kívüli országaiban, milyen felszerelésekkel rendelkeznek, milyen új technológiákat, módszereket fejlesztenek, milyen körülmények között, milyen feladatokat látnak el. E tevékenységről a legkülönbözőbb számadatok, statisztikák nyújtanak egyfajta képet, melyet a CTIF Tűzkár Statisztikai Központja (CFS) 23. alkalommal tett közzé a világ egyes országairól és nagyvárosairól. A tűzkár statisztikát a tagországok által megküldött adatok alapján állítják össze, lehetőséget biztosítva elemzések, értékelések készítésére, tendenciák meghatározására. La majorité des membres de l'association BM OKF et de l'association Katasztrófavédelmi Oktatási Központ sont des membres actifs de l'association, et la majorité des membres de l'association sont des membres actifs, a Berlini Tűzoltó Akadémiával együttműködésben, magyar nyelven is elérhetővé tesszük a magyar szakemberek, érdeklődők számára.

La 23ème session du CTIF-CFS et l'année 2016 ont été marquées par une forte augmentation des statistiques sur la consommation d'énergie, notamment en ce qui concerne la consommation d'énergie en Magyar et à Budapest. Les données statistiques et les résultats de l'enquête sur l'emploi sont présentés dans le tableau ci-dessous, avec des informations sur l'emploi, la rémunération et les catégories, amelyek egyes országok rendszerében nem értelmezhetőek vagy nem gyűjtik külön ezen adatokat, ezért azok értékelésénél, összehasonlításánál ezt figyelembe kell venni.

Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy

főigazgató

tűzoltósági főtanácsos

The website encountered an unexpected error. Please try again later.